Voor pijnklachten kunt u ons ook in het weekend bereiken. Ons servicenummer is 030-242 60 80

Klachtenformulier

Heeft u een klacht over onze praktijk ?
Wij willen ons werk graag professioneel uitvoeren en vinden het belangrijk dat u ons vertrouwt. Natuurlijk is het mogelijk dat u geen goed gevoel heeft na contact met ons. U vindt bijvoorbeeld dat u niet serieus bent genomen of u heeft de praktijk niet goed kunnen bereiken. Wij willen dat dan graag zo snel mogelijk weten, zodat wij dit met u kunnen bespreken en we ervan kunnen leren. Voor het indienen van een klacht kunt u onderstaand formulier gebruiken. 

De klachtenfunctionaris neemt uw klacht dan in behandeling.
De klachtenfunctionaris of een andere medewerker kan u bellen als uw klacht nog niet helemaal duidelijk is. Daarna geven we telefonisch of via een afspraak een reactie op uw klacht. Wij streven ernaar om uw klacht uiterlijk binnen één maand in behandeling te nemen en af te ronden. Bent u daarna nog niet tevreden of wilt u uw klacht niet direct met ons bespreken? Dan kunt u altijd een schriftelijke klacht indienen bij de onafhankelijke Klachtencommissie in onze regio, waarbij Nederlandse Kliniek Voor Orale Implantologie is aangesloten. 

De Nederlandse Kliniek Voor Orale Implantologie is aangesloten bij: 
ANT Klachtencommissie 
Tandheelkundig Informatie Punt (TIP, tel: 0900 20 25 012, € 0,15 per minuut)