Voor pijnklachten kunt u ons ook in het weekend bereiken. Ons servicenummer is 030-242 60 80

NKOI huisregels

  • Graag tien minuten voor de afspraak aanwezig zijn.
  • Bij het niet kunnen nakomen van uw afspraak dit graag 48 uur van te voren doorgeven. Dit kan per e-mail of telefoon. Wij kunnen dan de planning voor andere patiënten aanpassen.
  • Kosten niet verschijnen afspraak: € 30,-.
  • Kosten niet verschijnen voor een geplande operatie: € 80,-. Let op: Deze kosten kunnen worden verhoogd met reeds gemaakte kosten voor het behandelteam en het materiaal. De materiaalkosten zijn onder andere het consult, kaak overzichtsfoto, de behandeling en/of de aanvraag bij de verzekeraar.