Met implantaten heeft u levenslang een perfecte basis voor blijvende, esthetisch fraaie tanden.

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de vragen die het meest gesteld worden aan NKOI Nederland. Mocht uw vraag hier niet bij staan neem dan gerust contact op door middel van het contactformulier of bel ons op:  030-242 60 80

 

Krijg ik ook een machtiging om alle tanden en kiezen vast te krijgen?

Nee, de vergoeding van de verzekering is uitsluitend bedoeld voor uitneembare protheses op een volledig onbetande kaak. Wel is het mogelijk om, indien u nu kiest voor een prothese op implantaten, deze op termijn op eigen kosten te vervangen door een vaste brug met tanden& kiezen. Hiervoor is het dan wel vaak noodzakelijk om te zijner tijd extra implantaten te plaatsen.

Hoe vaak moeten implantaten vervangen worden?

In principe gaan implantaten een mensenleven mee. Ook toekomstige protheses kunnen op de implantaten worden gemaakt. De keuze voor implantaten is dus een keuze voor een duurzame oplossing.

Ik vind mijn tanden niet mooi, kan ik die vervangen door implantaten?

Implantaten t.b.v. een prothese zijn een functionele en geen cosmetische oplossing, Daarnaast is het niet raadzaam om, op zich gezonde maar niet zo mooie, natuurlijke elementen te verwijderen t.b.v. een losse prothese op implantaten. Neem in dat geval contact op met uw tandarts of tandprotheticus om te bespreken wat de mogelijkheden zijn.

Ik heb nog een paar tanden en kiezen, kom ik toch in aanmerking voor een implantaat gedragen prothese?

Implantaten worden alleen vergoed door de verzekeraar indien er sprake is van een kaak die al enige tijd geen tanden meer heeft waardoor het houvast van de prothese sterk is afgenomen. Indien u nog wat tanden heeft dan adviseren wij u om samen met uw tandarts of tandprotheticus te kijken naar de beste oplossing.

Kunnen in mijn bovenkaak ook implantaten?

Implantaten in de bovenkaak worden slechts in bepaalde gevallen vergoed door de zorgverzekering. Technisch is dit echter wel vaak mogelijk. Indien gewenst kunt u met uw behandelaar overleggen over de extra kosten.

Hoe lang duurt het voordat ik een nieuwe prothese krijg op mijn implantaten?

Na de eindcontrole kan de uw behandelaar de constructie en prothese gaan maken. Dit duurt in het algemeen 4-6 weken. Na de ingreep wordt uw bestaande prothese echter aangepast door uw behandelaar. U loopt dus niet zonder tanden.

Kan ik werken de dag na de ingreep of moet ik vakantie nemen?

In veruit de meeste gevallen kunt u de dag na de ingreep weer normaal functioneren. Wel moet de bestaande prothese eerst worden aangepast aan de nieuwe situatie in de mond. Dit gebeurt meestal de dag na de behandeling door uw eigen tandarts of tandprotheticus. Wel kan het zo zijn dat uw wang iets opgezwollen is. Indien u een zeer representatieve functie heeft of een zwaar beroep uitoefent kan het raadzaam zijn een wat langere rustperiode in acht te nemen.

Ik heb een boven en onderprothese, krijg ik dan implantaten in de boven- en onderkaak?

In veel gevallen worden de meeste problemen verholpen met implantaten in de onderkaak. Deze worden dan in de regel ook vergoed door de zorgverzekeraar. Mocht na verloop van tijd toch blijken dat de klachten van een loszittende prothese blijven, dan kan in sommige gevallen een aanvullende machtiging worden aangevraagd bij de verzekeraar. De uitkomst van deze procedure is echter onzeker. Wel is het mogelijk om op eigen kosten implantaten in de bovenkaak te laten plaatsen.

Ik heb een (chronische) ziekte waarvoor ik medicijnen gebruik, kunnen bij mij toch implantaten geplaatst worden?

Het is zeker niet onmogelijk dat u toch in aanmerking komt voor implantaten. Een implantologisch vooronderzoek kan hierover uitsluitsel geven. Probeert u tijdens dit vooronderzoek een zo goed mogelijk beeld te geven van uw ziekte en de medicijnen die u hiervoor slikt. Onze implantologen kunnen, met uw toestemming, contact op nemen met de behandelend arts om overleg te plegen.

Is het een pijnlijke behandeling?

De behandeling wordt uitgevoerd onder een plaatselijke verdoving en hiervan voelt u dus niets. Omdat de implantaten worden geplaatst in bot, waarin geen zenuwen zitten, levert dit ook geen problemen op. Wel is het mogelijk dat u één tot een paar dagen na de ingreep wat last heeft van opgezet tandvlees. Deze pijn is gemakkelijk te bestrijden met pijnstillers.

Kom ik aan aanmerking voor een prothese op implantaten?

Indien u reeds enige tijd een kunstgebit draagt is de kans zeer groot dat u voor een implantaat gedragen prothese in aanmerking komt. M.n. implantaten t.b.v. de onderkaak worden in veel gevallen door de verzekeraar vergoed. Aan de hand van een vooronderzoek kan door ons een aanvraag worden gedaan bij uw zorgverzekeraar.

Zijn bij het aanbrengen van implantaten meerdere ingrepen noodzakelijk?

Dat hangt af van de situatie. In veel gevallen zal het implantaat in een zgn 1 fase behandeling worden geplaatst. In dat geval volstaat 1 behandeling. In sommige gevallen is het echter noodzakelijk om eerst voldoende bot op te bouwen voordat geïmplanteerd kan worden. Ook kan het zo zijn dat implantaten in een 2 fases systeem worden geplaatst. Ook in dat geval is een korte extra ingreep noodzakelijk.

Hoe staat het met het kauwen met een implantaat?

Vaste constructies zoals kronen en bruggen herstellen het oorspronkelijk kauwvermogen weer voor de volle 100%. Ook indien implantaten worden gebruikt om een prothese extra grip te geven wordt een belangrijk gedeelte van het oorspronkelijke kauwvermogen voor deze patiënten weer hersteld.

Kan een implantaat worden aangebracht ondanks parodontitis?

Nee, een gezonde mond is van groot belang om het succes van ingroeien te maximaliseren en het risico op complicaties te minimaliseren. Paradontitis is dan ook een aandoening die eerst onder controle gebracht zal moeten worden door enkele bezoeken aan de tandarts, tandprotheticus of mondhygiëniste.

Wanneer kan je weer normaal eten?

De eerste dagen na de operatie is het raadzaam uw dieet een beetje aan te passen. De wond in de mond is dan nog kwetsbaar en het is dan beter om wat zachter voedsel te eten . Over het algemeen kan u 3 dagen na de ingreep weer 100% normaal eten.

Wat zijn de nadelen van implantaten?

Voor patiënten die implantaten gebruiken is goed mondhygiëne noodzakelijk. Ook zullen ze jaarlijks een bezoek moeten brengen aan de mondhygiëniste, tandarts of tandprotheticus om er zeker van te zijn dat ze jarenlang plezier hebben van de implantaten.

Is het mogelijk een implantaat aan te brengen als er te weinig botweefsel aanwezig is?

Dat is afhankelijk van de situatie. Een bezoek aan de implantoloog kan hierin duidelijkheid scheppen. Wel is het zo dat de techniek om bot opnieuw op te bouwen de laatste jaren steeds meer mogelijkheden biedt. In veel gevallen kan het bot worden opgebouwd. Een andere ontwikkeling is het feit dat implantaten steeds korter worden zonder veel aan grip in te boeten. Zodoende is ook steeds minder bot noodzakelijk om succesvol te kunnen implanteren.

Kan het lichaam het implantaat afstoten door een allergische reactie?

Implantaten zijn gemaakt van zuiver titanium, een materiaal dat uitstekend door het lichaam wordt geaccepteerd. In zeer uitzonderlijke gevallen komt het voor dat een implantaat niet ingroeit. Vaak is roken en/of overmatig alcoholgebruik hiervan de oorzaak. Allergische reacties op titanium zijn ons niet bekend.

Is implanteren een gevaarlijke ingreep?

Implanteren is en blijft een (kleine) operatie en dat brengt altijd enig risico op complicaties met zich mee. Toch zijn deze risico’s zeer beperkt, minder dan 1% van de behandelde patiënten heeft last van nabezwaren. Om het risico op infecties te beperken werken onze implantologen natuurlijk onder steriele omstandigheden en bovendien krijgt u een peniciline kuur om het laatste risico op infecties uit te sluiten.

Wanneer kan ik het beste voor implantaten kiezen?

Voor patiënten die nog beschikken over hun eigen tanden zijn Implantaten het meest duurzame fundament voor verschillende tandtechnische constructies. Zo kan een implantaat in eerste instantie worden gebruikt als basis voor een kroon, in een late stadium kan het dienen als stabiele basis voor brugcontructies of verankeringspunt voor (gedeeltelijke) protheses. Indien uw tandarts of tandprotheticus aangeeft dat de wortels van een tand of kies zijn aangetast, is het de moeite waard om implantaten in overweging te nemen.

Wat zijn de risico's van het aanbrengen van implantaten

De risico’s van het inbrengen van implantaten zijn heel erg klein. Minder dan 1% van de patiënten heeft last van nabezwaren die niet vanzelf overgaan. Daarnaast is er het risico dat implantaten niet vergroeien met het bot. Dit risico is groter bij patiënten die roken omdat de doorbloeding van het tandvlees bij die patiënten doorgaans slechter is. Hierdoor neemt de kans dat een implantaat “hecht” wat af. In het ergste geval gaat in dat geval het implantaat verloren en moet besloten worden een nieuw implantaat te plaatsen.

Heb je na het plaatsen van de implantaten een tijd geen tanden?

Dat hangt af van de situatie. Voor dragers van een kunstgebit zal dit gebit eerst moeten worden aangepast aan de nieuwe situatie in de mond voordat de prothese weer gedragen kan worden. Dit zal in veel gevallen binnen enkele dagen na het implanteren gebeuren. Voor patiënten die nog wel eigen tanden en kiezen hebben zal in sommige gevallen een tijdelijke voorziening moeten worden gemaakt. Dit zal met name gebeuren als het implantaat in het front wordt geplaatst. Indien het implantaat wordt geplaatst op minder zichtbare plaats b.v. een kies) dan is het beter even geen tijdelijke voorziening te treffen.